Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cao Bằng năm 2008

Số ký hiện: 05/2007/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/12/2007
Người ký: Ngô Tạo Sơn
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND thành phố Cao Bằng
Tệp đính kèm: NQ 05 - KH phat trien kt-xh TXCB 2008.pdf