Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND phê chuẩn danh mục các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 do thị xã làm chủ đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước

Số ký hiện: 07/2007/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/12/2007
Người ký: Nguyễn Tạo Sơn
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND thành phố Cao Bằng
Tệp đính kèm: NQ 07 - phe chuan DM cac DA dau tu XDCB 2008 do thi xa lam CDT tu nguon NSNN.pdf