Nghị quyết số 09/NQ-HĐND phê chuẩn chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Cao Bằng năm 2008

Số ký hiện: 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/12/2007
Người ký: Nguyễn Tạo Sơn
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND thành phố Cao Bằng
Tệp đính kèm: NQ 09 - phe chuan Ct hd giam sat cua HDND TXCB 2008.pdf