Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng năm 2008

Số ký hiện: 19/2007/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 12/12/2007
Người ký: Hà Ngọc Chiến
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: NQ 19 - KH phat trien kt-xh tinh CB 2008.pdf