Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008

Số ký hiện: 20/2007/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 12/12/2007
Người ký: Hà Ngọc Chiến
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: NQ 20 - Qd du toan thu NSNN tren dia ban, chi NSdp; phuong an phan bo NSdp 2008.pdf