Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

Số ký hiện: 03/2010NQ-HĐND
Ngày ban hành: 17/12/2010
Người ký: Nông Thanh Sơn
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Thông Nông
Tệp đính kèm: nghi quyet so 03.pdf