Nghị quyết số 13/NQ-HĐNDVề việc Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện Hoà An khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011

Số ký hiện: 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/12/2010
Người ký: Hoàng Neng
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hòa An
Tệp đính kèm: NQ so 13.pdf