Các số công báo
Số 23 , năm 2013 ngày 15/11/2013
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/11/2013 Kế hoạch số 2663/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 - 2015
14/11/2013 Kế hoạch số 2432/KH-UBND triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020
14/11/2013 Quyết định số 1675/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2013 - 2014 và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014
14/11/2013 Quyết định sô 1502/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình,tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013-2020
14/11/2013 Quyết định số 1485/QĐ -UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng Công trình:Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Tự Do huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
14/11/2013 Quyết định số 1462/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh,đầu tư và nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) tỉnh Cao Bằng
14/11/2013 Quyết định số 1439 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án mô hình giảm nghèo bền vững - Phát triển chăn nuôi bò sinh sản năm 2013 tại xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc
14/11/2013 Quyết định số 1438/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án mô hình giảm nghèo bền vững - phát triển chăn nuôi dê năm 2013 tại xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm
14/11/2013 Quyết định số 1394/QĐ-HĐSK về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt hai,năm 2013
14/11/2013 Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc công nhận các doanh nghiệp được kinh doanh hàng hóa tạm nhập, tái xuất qua lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An
14/11/2013 Quyết định số 1267/QĐ-UBND phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu tại lối mở Nà Lạn,xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
14/11/2013 Quyết định số 1316/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao bằng, giai đoạn I năm 2013
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready