Các số công báo
Số 12 , năm 2013 ngày 30/06/2013
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/06/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ban hành bảng giá nhà ở và các công trình xây dựng găn liền với đất để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/06/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/06/2013 Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Cao Bằng
29/06/2013 Quyết định số 828/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
29/06/2013 Quyết định số 804/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đơn giá đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/06/2013 Quyết định số 723/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng quản lý Qũy bảo trì đường bộ tỉnh Cao Bằng
29/06/2013 Quyết định số 635/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
29/06/2013 Quyết định số 606/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
29/06/2013 Quyết định số 492/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/06/2013 Quyết định số 488/QĐ-UBND về việc công nhận doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
29/06/2013 Quyết định số 434/QĐ-UBND về việc công nhận doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
29/06/2013 Quyết định số 410/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu học phí tại Quyết định 1030/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với giáo dục và đào tạo trung học chuyên nghiệp và cao đẳng năm học 2012 - 2013 trên địa bàn
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready