Các số công báo
Số 05 , năm 2013 ngày 14/01/2013
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/01/2013 Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/01/2013 Quyết định số 2145/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở nằm trong các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
14/01/2013 Quyết định số 2094/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030
14/01/2013 Quyết định số 2093/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2012 và tết Nguyên đán Qúy Tỵ 2013
14/01/2013 Quyết định số 1948/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng
14/01/2013 Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần sửa chữa
14/01/2013 Quyết định số 1946/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần lắp đặt
14/01/2013 Quyết định số 1945/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần khảo sát
14/01/2013 Quyết định số 1944/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần xây dựng
14/01/2013 Quyết định số 1943/QĐ-UBND về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng
14/01/2013 Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu khu tái định cư nông thôn, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng - Tỷ lệ 1/2.000
14/01/2013 Quyết định số 1900/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Khu công viên trung tâm Khu đô thị mới Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng - Tỷ lệ 1/500
14/01/2013 Quyết định số 1832/QD-UBND về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Cao Bằng về Tổng Công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng quản lý
14/01/2013 Quyết định số 1784/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ đông - xuân năm 2012 - 2013
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready