Các số công báo
Số 22+23 , năm 2012 ngày 30/09/2012
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/09/2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/09/2012 Quyết định số 1333/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyển dụng công chức
29/09/2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/09/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/09/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về huy động đóng góp của tổ chức,cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/09/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
29/09/2012 Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/09/2012 Quyết định số 1330/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/09/2012 Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc giãn nộp tiền sử dụng đất, ghi nợ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/09/2012 Quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc phê duyệt Định mức chi phí lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready