Các số công báo
Số 16+17+18 , năm 2012 ngày 15/07/2012
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
14/07/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
13/07/2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Cao Bằng
13/07/2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
13/07/2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND về việc kiện toàn tổ chức và chính sách hỗ trợ đối với khuyến nông viên xã, khuyến nông viên xóm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
13/07/2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về việc xây dựng chương tình lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2015
13/07/2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND về việc xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
13/07/2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ban hành chính sách đào tạo nhân lực trình độ đại học, sau đại học tại trường Đại học Quảng Tây - Trung Quốc giai đoạn 2012 - 2016
13/07/2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND quy định một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài
13/07/2012 Nghị quyết 14/2012/NQ-HĐND về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
13/07/2012 Nghị quyết 13 /2012/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/2010/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy theo địa chỉ tỉnh Cao Bằng
13/07/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về việc vay vốn ngân hàng thương mại để thực hiện một số dự án trọng tâm cấp bách của tỉnh
13/07/2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về quy định hỗ trợ bồi dưỡng đối với vận động viên đạt đẳng cấp Quốc gia; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao; chế độ bồi dưỡng đối với học sinh trường năng khiếu nghệ thuật và thể thao tỉnh Cao Bằng
13/07/2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về việc huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác khoảng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
13/07/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
13/07/2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về việc thông qua chính sách hỗ trợ thực hiện các dự án thuộc chương trình phát triển sản xuất hàng hoá nông, lâm nghiệp giai đoạn 2012 - 2015
13/07/2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 70/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
13/07/2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch vốn và các danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012
13/07/2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về việc chia tách trường Phổ thông Cơ sở Kim Cúc thành lập trường Mầm non Kim Cúc, trường Tiểu học Kim Cúc, trường Trung học Cơ sở kim Cúc.
13/07/2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
13/07/2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về việc tiếp thu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
13/07/2012 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020
13/07/2012 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc thông qua tổng biên chế công chức năm 2012
13/07/2012 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
13/07/2012 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
13/07/2012 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
13/07/2012 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
UBND TỈNH CAO BẰNG
13/07/2012 Kế hoạch số 1403/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
13/07/2012 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready