Các số công báo
Số 14 , năm 2012 ngày 14/06/2012
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
13/06/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc đính chính Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
13/06/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
13/06/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá cước vận tải hàng hoá bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
13/06/2012 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và tổ chức Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin
13/06/2012 Quyết định số 742/QĐ-UBND Ban hành quy định nội dung thi đuaxây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015
13/06/2012 Quyết định số 740/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015
13/06/2012 Quyết định số 722/QĐ-BCĐPTĐTTX về việc thành lập Ban chuẩn bị dự án Phát triển đô thị thị xã Cao Bằng
13/06/2012 Quyết định số 654/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư
13/06/2012 Quyết định số 627/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quyết định 2138/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready