Các số công báo
Số 13 , năm 2012 ngày 30/04/2012
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/04/2012 Quyết định số 528/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thu phí đối với các phương tiện vận tải giao nhận hàng hóa xuất,nhập khẩu tại các cửa khẩu,lối mở của tỉnh
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready