Các số công báo
Số 11 , năm 2012 ngày 16/03/2012
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/03/2012 Quyết định số 229/2012/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá nhà ở và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/03/2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2012
15/03/2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý và thực hiện các giải pháp tăng thu từ đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/03/2012 Quyết định số 330/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp
15/03/2012 Quyết định số 282/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020
15/03/2012 Quyết định số 172/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 cho các huyện, thị tỉnh Cao Bằng
15/03/2012 Quyết định số 109/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2012
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
15/03/2012 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phục Hoà khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready