Các số công báo
Số 18 , năm 2011 ngày 15/08/2011
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
14/08/2011 Nghị quyết số 57/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
14/08/2011 Nghị quyết số 56/2011/NQ-HĐNDVề việc chia tách, thành lập các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở 4 xã huyện Bảo Lạc năm 2011
14/08/2011 Nghị quyết số 55/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010
14/08/2011 Nghị quyết số 54/2011/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
14/08/2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011
14/08/2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010
14/08/2011 Nghị Quyết số 31/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo năm 2011
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
14/08/2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội,An ninh - Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2011
14/08/2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010
14/08/2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐNDVề việc phê chuẩn kế hoạch thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011 - 2015
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
14/08/2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010
14/08/2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND về việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2011
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
14/08/2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2010
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/08/2011 Quyết định số 1703/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
14/08/2011 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011
14/08/2011 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Quảng Uyên năm 2010
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
14/08/2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc phê chuẩn các giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready