Các số công báo
Số 15+16 , năm 2010 ngày 01/11/2010
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
31/10/2010 Quyết định số 1513/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/10/2010 Chỉ thị số 12/2010/CT-UBND về việc tăng cường bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/10/2010 Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/10/2010 Quyết định số 1512/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh
31/10/2010 Quyết định số 1784/2010/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/10/2010 Quyết định số 1785/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá cước vận tải hàng hoá bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/10/2010 Quyết định số 1799/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/10/2010 Quyết định số 1460/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/10/2010 Quyết định số 1565/2010/QĐ-UBND về việc Quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, tổ dân phố
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready