Các số công báo
Số 12+13 , năm 2010 ngày 16/07/2010
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
14/07/2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2010
14/07/2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND về việc Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2011, thời kỳ ổn định 2011 - 2015
14/07/2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND về việc Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định 2011 - 2015
14/07/2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng đến năm 2020
14/07/2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ y tế luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Cao Bằng
14/07/2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cao Bằng
14/07/2010 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2011
14/07/2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND về việc Quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, tổ dân phố
14/07/2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện
14/07/2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2010 đến năm 2020
14/07/2010 Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Cao Bằng đạt đô thị loại III
14/07/2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chính sách hỗ trợ sản xuất sản phẩm hàng hoá mới trong nông, lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng
14/07/2010 Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND về Quyết định bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010
14/07/2010 Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND phân cấp quản lý, sử dụng và xử lý tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
14/07/2010 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/07/2010 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/07/2010 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/07/2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
14/07/2010 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009
14/07/2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
14/07/2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND về việc chia tách, thành lập các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở các xã huyện Bảo Lạc
HĐND HUYỆN HẠ LANG
14/07/2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009
14/07/2010 Nghị quyết số 02/2010-NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2010
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
14/07/2010 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Đề án phát triển kinh tế rừng giai đoạn 2010 đến năm 2020
14/07/2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ - HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009
14/07/2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội,an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2010
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready