Các số công báo
Số 09 , năm 2010 ngày 30/04/2010
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
29/04/2010 Quyết định số 204/QĐ-UBND Phê duyệt dự án: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì - kẽm, quặng bauxit giai đoạn 2008 - 2015, có xét đến năm 2025
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/04/2010 Quyết định số 418/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/04/2010 Quyết định số 598/QĐ-UBND về việc thành lập mạng lưới theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cao Bằng
29/04/2010 Quyết định số 456/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng tạm cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/04/2010 Quyết định số 343/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định công tác quản lý văn thư và lưu trữ tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
29/04/2010 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
29/04/2010 Quyết định số 07/QĐ-HĐND về việc Quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
29/04/2010 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khoá XVII nhiệm kỳ 2004 - 2010
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready