Các số công báo
Số 09 , năm 2009 ngày 30/04/2009
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
29/04/2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác soạn thảo,ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
29/04/2009 Chỉ thị số 04/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2009
29/04/2009 Quyết định số 736/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đến năm 2020
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/04/2009 Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/04/2009 Quyết định số 406/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá mua, mức phí lưu thông, giá bán và mức trợ giá mặt hàng giống cây lương thực năm 2009
29/04/2009 Quyết định số 497/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/04/2009 Quyết định số 501/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý, tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/04/2009 Quyết định số 776/2009/QĐ-UBND ban hành bảng giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
29/04/2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án công nhận xã Ngọc Xuân là đô thị loại V và thành lập phường Ngọc Xuân thuộc thị xã Cao Bằng
29/04/2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án công nhận xã Đề Thám là đô thị loại V và thành lập phường Đề Thám thuộc thị xã Cao Bằng
29/04/2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính,mở rộng thị xã Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÒA AN
29/04/2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về việc thực hiện phương án điều chỉnh địa giới hành chính,chuyển nguyên trạng các xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh thuộc huyện Hoà An về trực thuộc thị xã Cao Bằng
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
29/04/2009 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2009
29/04/2009 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Trà Lĩnh năm 2009
29/04/2009 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008
29/04/2009 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2009
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready