Các số công báo
Số 12 , năm 2008 ngày 15/07/2008
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/07/2008 Quyết định số 1213/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm
14/07/2008 Quyết định số 1174/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/07/2008 Quyết định số 1202/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bồi thường tai nạn lao động, chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Cao Bằng
14/07/2008 Quyết định số 1166/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp phép xây dựng và lắp đặt đối với các công trình trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN THẠCH AN
14/07/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản 6 tháng cuối năm 2008
14/07/2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
14/07/2008 Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn các biện pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008
14/07/2008 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2007
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
14/07/2008 Quyết định số 1148/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường tỉnh Cao Bằng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
14/07/2008 Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/07/2008 Quyết định số 1151/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn II năm học 2007 - 2008
14/07/2008 Quyết định số 1201/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Dự án phát triển đàn bò năm 2008
14/07/2008 Quyết định số 1237/QĐ-UBND ban hành Quy định chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng mới rừng sản xuất
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready