Các số công báo
Số 09 , năm 2008 ngày 15/05/2008
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/05/2008 Quyết định số 719/2008/QĐ-UBND ban hành quy định Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II trtên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
14/05/2008 Chỉ thị số 07/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai;tìm kiếm cứu nạn năm 2008
14/05/2008 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường quản lý an toàn trong hoạt động khoáng sản
14/05/2008 Chỉ thị số 09/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2004 - 2009
14/05/2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2008 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/05/2008 Quyết định số 700/QĐ-UBND về việc ban hành Chính sách hỗ trợ cho các hộ có trâu, bò, ngựa làm sức kéo bị chết hết do rét đậm, rét hại năm 2008
14/05/2008 Quyết định số 757/QĐ-UBND về việc Phê duyệt (bổ sung) Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Cao Bằng
14/05/2008 Quyết định số 779/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Cao Bằng đến năm 2010, tầm nhìn 2020
14/05/2008 Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2007 - 2010
HĐND TỈNH CAO BẰNG
14/05/2008 Quyết định số 12/QĐ-HĐND về việc tổ chức bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2004 - 2009
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/05/2008 Quyết định số 589/QĐ-UBND công bố danh mục các văn bản do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 1978 đến nay hết hiệu lực
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready