Các số công báo
Số 08 , năm 2008 ngày 31/03/2008
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
30/03/2008 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc quản lý và sử dụng có hiệu quả Công báo Cao Bằng
30/03/2008 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
30/03/2008 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc phòng, trừ sâu gai hại ngô vụ đông xuân 2007 - 2008
30/03/2008 Quyết định số 268/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2008 cho các huyện, thị xã Cao Bằng
30/03/2008 Quyết định số 316/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ giống ngô và trâu, bò, ngựa bị thiệt hại do rét đậm, rét hại năm 2008
HĐND HUYỆN HẠ LANG
30/03/2008 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và việc làm huyện Hạ Lang giai đoạn 2006 - 2010
30/03/2008 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về tình hình kinh tế- xã hội năm 2007,phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008
30/03/2008 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008
30/03/2008 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Hạ Lang
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
30/03/2008 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND về việc quyết định giao dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2008
30/03/2008 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Thông Nông năm 2008
30/03/2008 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Thông Nông
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
30/03/2008 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2009
30/03/2008 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2009
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/03/2008 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2008
30/03/2008 Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc quy định một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008
30/03/2008 Quyết định số 282/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
30/03/2008 Quyết định số 486/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chi phí lưu thông mặt hàng phân bón
HĐND HUYỆN HẠ LANG
30/03/2008 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
30/03/2008 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready