Các số công báo
Số 19 , năm 2007 ngày 01/12/2007
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/11/2007 Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh Cải cách hành chính
30/11/2007 Quyết định số 2017/2007/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010)
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
30/11/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2006
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
30/11/2007 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tổ chức Đại hội Hội Đông y các cấp trong năm 2008
30/11/2007 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2007
30/11/2007 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư
30/11/2007 Quyết định số 2126/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xã hội hóa hoạt động y tế tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Cao Bằng
30/11/2007 Quyết định số 2139/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Dự án Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020
30/11/2007 Quyết định số 2180/QĐ-UBND về việc công bố dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
30/11/2007 Quyết định số 2195/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
30/11/2007 Quyết định số 2320/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Cao Bằng
30/11/2007 Quyết định số 2387/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc Quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn thị xã Cao Bằng
30/11/2007 Quyết định số 2411/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung các dự án phát triển nông, lâm nghiệp
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/11/2007 Quyết định số 2322/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp vụ đông xuân năm 2007 - 2008
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready