Các số công báo
Số 11 , năm 2007 ngày 30/06/2007
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/06/2007 Quyết định số 932/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
29/06/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã và mở rộng diện tích đất tự nhiên thị trấn Bảo Lạc
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
29/06/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án chia tách đơn vị hành chính xã Đại Sơn và thành lập thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hòa
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
29/06/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Cần Yên,thành lập xã Cần Nông và xã Cần Yên, huyện Thông Nông
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
29/06/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Ngọc Khê,thành lập xã Ngọc Khê và xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh
UBND HUYỆN QUẢNG UYÊN
29/06/2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông ở thị trấn Quảng Uyên
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
29/06/2007 Chỉ thị số 10/CT/UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008
29/06/2007 Quyết định số 839/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2007 - 2010
29/06/2007 Quyết định số 876/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn thẩm định dự án đầu tư
29/06/2007 Quyết định số 1045/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Cao Bằng
29/06/2007 Quyết định số 1046/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready