Các số công báo
Số 08 , năm 2007 ngày 15/04/2007
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
14/04/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình giảm nghèo và việc làm huyện Trà Lĩnh giai đoạn 2006 - 2010
14/04/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Danh mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010)
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
14/04/2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ nhất
14/04/2007 Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc Ban hành Bảng giá đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp năm 2007 huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
14/04/2007 Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc Ban hành Bảng giá đất ở đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp năm 2007 huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
14/04/2007 Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc Ban hành Bảng giá đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp năm 2007 trên địa bàn huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
14/04/2007 Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc Ban hành Bảng giá đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp năm 2007 trên địa bàn huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
14/04/2007 Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc Quy định mức trợ cấp cứu trợ xã hội
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready