Các số công báo
Số 05 , năm 2007 ngày 16/02/2007
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/02/2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên khu vực Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình
15/02/2007 Quyết định số 237/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
15/02/2007 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phục Hòa năm 2007
15/02/2007 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn bổ sung chi ngân sách năm 2006
15/02/2007 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007
15/02/2007 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
15/02/2007 Chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII
15/02/2007 Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chuẩn Quốc gia về y tế xã đến năm 2010
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/02/2007 Quyết định số 225/QĐ-UBND về việc Giao chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2007 cho các huyện, Thị xã Cao Bằng
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
15/02/2007 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về Chương trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân năm 2007
15/02/2007 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2007
15/02/2007 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về việc cấm thả rông gia súc
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready