Các số công báo
Số 04 , năm 2007 ngày 31/01/2007
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/01/2007 Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND về việc Bổ sung chế độ, danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
31/01/2007 Nghị quyết số 972/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007
31/01/2007 Nghị quyết số 968/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn danh mục Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010)
31/01/2007 Nghị quyết số 971/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Danh sách phân loại đơn vị hành chính xã,thị trấn theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
31/01/2007 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về việc Quyết định Dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2007
31/01/2007 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch “Xây dựng thị trấn Nguyên Bình thành trung tâm chính trị, văn hoá - xã hội, cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại V vào năm 2010”
31/01/2007 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch thực hiện Chương trình 134 và 135 giai đoạn II
31/01/2007 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn
31/01/2007 nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Nguyên Bình năm 2007
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
31/01/2007 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND về việc Quyết định Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2007
31/01/2007 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 huyện Quảng Uyên
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
31/01/2007 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về việc Quyết định Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007
31/01/2007 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn huyện Thông Nông
31/01/2007 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/01/2007 Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá mua, phí lưu thông, giá bán và mức trợ giá mặt hàng giống cây lương thực năm 2007
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
31/01/2007 Nghị quyết số 969/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện khoá XVII
31/01/2007 Nghị quyết số 970/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
31/01/2007 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình ban hành Nghị quyết năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện
31/01/2007 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
31/01/2007 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên năm 2007
31/01/2007 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc Quyết định Chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên khoá XVII
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
31/01/2007 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông khoá XV
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready