Các số công báo
Số 03 , năm 2007 ngày 15/01/2007
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/01/2007 Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng Pác Bó (sửa đổi)
HĐND HUYỆN HẠ LANG
15/01/2007 Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND về việc Quyết định Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007
15/01/2007 Nghị quyết số 69/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
15/01/2007 Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Kết quả phân loại 14 đơn vị hành chính xã, thị trấn của huyện Hạ Lang
HĐND HUYỆN HÒA AN
15/01/2007 Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoà An năm 2007
15/01/2007 Nghị quyết số 79/2006/NQ-HĐND về việc Quyết định Dự toán thu ngân sách và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007
15/01/2007 Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND về việc Xác nhận kết quả tổng hợp, phân loại đơn vị hành chính cấp xã, huyện Hoà An năm 2007
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
15/01/2007 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc Tổ chức đón Tết cổ truyền, xuân Đinh Hợi năm 2007
HĐND HUYỆN HẠ LANG
15/01/2007 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang
15/01/2007 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc trồng mía nguyên liệu xuất khẩu
HĐND HUYỆN HÒA AN
15/01/2007 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Hoà An năm 2007
15/01/2007 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Hoà An khoá XVII
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
15/01/2007 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn huyện Trà Lĩnh
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready