Các số công báo
Số 23 , năm 2020 ngày 03/08/2020
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
10/07/2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức
08/07/2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
17/07/2020 Quyết định số 1239/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Cao Bằng thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng
15/07/2020 Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng
14/07/2020 Quyết định số 1223/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
17/06/2020 Quyết định số 1013/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/07/2020 Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung các địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng (đợt 2)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready