Các số công báo
Số 24+25 , năm 2020 ngày 14/08/2020
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
17/07/2020 Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
17/07/2020 Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND quy định mức ngân sách Nhà nước đảm bảo, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện; mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện (hoặc gia đình người cai nghiện ma túy) tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
17/07/2020 Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 5) và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Cao Bằng
17/07/2020 Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ban hành Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
17/07/2020 Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Nội vụ
17/07/2020 Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; mức bồi dưỡng, số lượng người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
17/07/2020 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
10/07/2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10/07/2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
17/07/2020 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
17/07/2020 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
17/07/2020 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)
17/07/2020 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
16/07/2020 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready