Các số công báo
Số 26 , năm 2020 ngày 01/09/2020
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
21/08/2020 Quyết định số 1538/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
18/08/2020 Quyết định số 1519/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
07/08/2020 Quyết định số 1431/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
05/08/2020 Quyết định số 1391/QĐ-UBND về việc hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
31/07/2020 Quyết định số 1356/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
30/07/2020 Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
27/07/2020 Quyết định số 1282/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/07/2020 Quyết định số 1302/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư thực hiện công trình: Trạm kiểm soát liên hợp và Hạ tầng cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (103 lô)
29/07/2020 Quyết định số 1303/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung (lần 1) kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
23/07/2020 Quyết định số 1262/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tại khu tái định cư 2, thuộc tổ 5, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng
23/07/2020 Quyết định số 1264/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh và giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Đường GTNT Lũng Rì - Lũng Chuông, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready