Các số công báo
Số 23 , năm 2021 ngày 06/07/2021
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
24/06/2021 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp để theo dõi, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng
18/06/2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/06/2021 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
01/07/2021 Quyết định số 1140/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Cao Bằng
18/06/2021 Quyết định số 1023/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/06/2021 Quyết định số 1120/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (đợt 1)
28/06/2021 Quyết định số 1089/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
21/06/2021 Quyết định số 1025/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (đợt 1)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready