Các số công báo
Số 36+36+37 , năm 2021 ngày 22/10/2021
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
13/10/2021 Quyết định số 1866/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
13/10/2021 Quyết định số 1870/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm; lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
07/10/2021 Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch cà Đầu tư Cao Bằng
07/10/2021 Quyết định số 1830/QĐ-UBND Về việc ban hành Đề án Phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/10/2021 Quyết định số 1910 /QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hà Quảng (đợt 3)
15/10/2021 Quyết định số 1911 /QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bảo Lâm (đợt 2)
15/10/2021 Quyết định số 1912/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trùng Khánh (đợt 4)
14/10/2021 Quyết định số 1899 /QĐ-UBND về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng
13/10/2021 Quyết định số 1867/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Nâng cao Chỉ số cạnh trang cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025
04/10/2021 Quyết định số 1801/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready