Các số công báo
Số 22 , năm 2022 ngày 20/07/2022
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
07/06/2022 Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
21/06/2022 Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính công bố mới, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
09/06/2022 Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
04/07/2022 Quyết định số 845/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung địa chỉ bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hà Quảng (đợt 1)
04/07/2022 Quyết định số 846/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hòa An (đợt 1)
14/06/2022 Quyết định số 703/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready