Các số công báo
Số 46+47 , năm 2022 ngày 06/12/2022
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
18/11/2022 Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND quy định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
04/11/2022 Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp, phân công quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
24/11/2022 Quyết định số 1728/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
24/11/2022 Quyết định số 1729/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc; hoạt động xây dựng; nhà ở; kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/11/2022 Quyết định số 1782/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh và giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội thị thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng (Đoạn nhà văn hóa khu 4 - đoạn nối Quốc lộ 34 ngã tư xuống chợ Nông Sản)
30/11/2022 Quyết định số 1784/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trùng Khánh
29/11/2022 Quyết định số 1774/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực cửa khẩu Tà Lùng - Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
29/11/2022 Quyết định số 1775/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh - Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
14/11/2022 Quyết định số 1657/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hòa An (đợt 3)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready