Các số công báo
Số 20+21+22+23 , năm 2023 ngày 17/05/2023
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
24/04/2023 Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
28/04/2023 Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
10/05/2023 Quyết định số 508/QĐ-UBND ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
05/05/2023 Quyết định số 484/QĐ-UBND ban hành Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030)
31/12/2022 Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lâm
31/12/2022 Quyết định số 2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nguyên Bình
31/12/2022 Quyết định số 2017/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hòa An
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready