Các số công báo
Số 35+36 , năm 2023 ngày 10/07/2023
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
21/06/2023 Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
12/06/2023 Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực công tác dân tộc
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
05/07/2023 Quyết định số 833/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng
03/07/2023 Quyết định số 817/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
03/07/2023 Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
30/06/2023 Quyết định số 811/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
23/06/2023 Quyết định số 778/QĐ-UBND về việc bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại và lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
20/06/2023 Quyết định số 737/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/06/2023 Quyết định số 808/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hạ Lang (đợt 2)
30/06/2023 Quyết định số 813/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nguyên Bình (đợt 1)
19/06/2023 Quyết định số 727/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lâm (đợt 1)
15/06/2023 Quyết định số 716/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết khu liên hợp Thể dục thể thao tại khu vực Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỷ lệ 1/500
09/06/2023 Quyết định số 679/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lạc (đợt 1)
02/06/2023 Quyết định số 639/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Trùng Khánh (đợt 1)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready