Các số công báo
Số 37 , năm 2023 ngày 28/07/2023
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
10/07/2023 Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
21/07/2023 Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
21/07/2023 Quyết định số 910/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
14/07/2023 Quyết định số 887/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
06/07/2023 Quyết định số 845/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
19/07/2023 Quyết định số 901/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh tên gọi, ranh giới, diện tích dự án tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Cao Bằng (đợt 3)
13/07/2023 Quyết định số 869/QĐ-UBND ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
07/07/2023 Quyết định số 847/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Cao Bằng (đợt 2)
07/07/2023 Quyết định số 848/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hòa An (đợt 1)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready