Các số công báo
Số 13+14+15 , năm 2017 ngày 06/03/2017
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
06/03/2017 Quyết định ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
06/03/2017 Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
06/03/2017 Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
06/03/2017 Quyết định ban hành Quy định về quy chế phối hợp trong việc lập, theo dõi, đánh giá thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và hẳng năm tỉnh Cao Bằng
06/03/2017 Quyết định ban hành Quy định hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
06/03/2017 Quyết định ban hành Quy định về quản lý, khai thác và vận chuyển đất san lấp khi san gạt cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
06/03/2017 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÒA AN
06/03/2017 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
06/03/2017 Nghị quyết về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Hòa An
06/03/2017 Nghị quyết về di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở giai đoạn 2017 - 2020
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
06/03/2017 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017
06/03/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Trà Lĩnh năm 2017
06/03/2017 Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 và danh mục các công trình khởi công mới năm 2017
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
06/03/2017 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lưc, ngưng hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2016
HĐND HUYỆN HÒA AN
06/03/2017 Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017
06/03/2017 Nghị quyết về quyết định danh mục, chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017
06/03/2017 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Hòa An
06/03/2017 Nghị quyết về sản xuất cây thuốc lá, quy hoạch vùng thuốc lá chất lượng cao giai đoạn 2017 - 2020
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
06/03/2017 Nghị quyết về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017
06/03/2017 Nghị quyết về phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
06/03/2017 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
06/03/2017 Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready