Các số công báo
Số 16+17 , năm 2016 ngày 02/10/2016
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
02/10/2016 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
02/10/2016 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
02/10/2016 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
02/10/2016 Quyết định ban hành quy định quản lý hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
02/10/2016 Quyết định ban hành quy định quản lý, bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
02/10/2016 Quyết định ban hành quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
UBND HUYỆN PHỤC HÒA
02/10/2016 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
02/10/2016 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016
02/10/2016 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu tái định cư I thuộc Dự án Khu tái định cư đường phía Nam Khu đô thị mới, thành phố Cao Bằng - tỷ lệ 1/500
02/10/2016 Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Cao Bằng bổ sung năm 2016 và các nhiệm vụ mới thực hiện từ năm 2017
02/10/2016 Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020
02/10/2016 Quyết định công nhận các thương nhân được thực hiện mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong năm 2016 (đợt 13)
02/10/2016 Quyết định về việc công nhận bổ sung các doanh nghiệp được kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn và các cửa khẩu, cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan trong khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
02/10/2016 Quyết định công nhận các thương nhân được thực hiện mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong năm 2016 (đợt 14)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready