Các số công báo
Số 11 , năm 2016 ngày 14/07/2016
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/07/2016 Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/07/2016 Quyết định ban hành Quy định công tác bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135; Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
14/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2016 -2021
14/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/07/2016 Quyết định phê duyệt Đề án đầu tư hạ tầng, khai thác hiệu quả quỹ đất khu đô thị mới (trọng tâm là 2 bên đường phía Nam), thành phố Cao Bằng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020
14/07/2016 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
14/07/2016 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
14/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready