Các số công báo
Số 08 , năm 2016 ngày 14/04/2016
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
14/04/2016 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
14/04/2016 Nghị quyết thông qua nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
14/04/2016 Nghị quyết về việc thông qua phương thức đầu tư và nguồn vốn hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Cao Bằng, giai đoạn 2016 - 2020
HĐND HUYỆN HẠ LANG
14/04/2016 Nghị quyết về chương trình giám sát năm của Hội đồng nhân dân huyện
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
14/04/2016 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
14/04/2016 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020
14/04/2016 Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016
HĐND HUYỆN THẠCH AN
14/04/2016 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
14/04/2016 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
14/04/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/04/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/04/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/04/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/04/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/04/2016 Nghị quyết về việc vay và trả nợ vốn Ngân hàng thương mại để thực hiện thu hồi đất Khu đô thị mới (trọng tâm là 2 bên đường phía Nam), thành phố Cao Bằng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018
HĐND HUYỆN HẠ LANG
14/04/2016 Nghị quyết về việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
14/04/2016 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng
14/04/2016 Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng
HĐND HUYỆN THẠCH AN
14/04/2016 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready