Các số công báo
Số 20 , năm 2014 ngày 10/10/2014
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
09/10/2014 Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác đăng kí và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
09/10/2014 Quyết định ban hành Quy ước (mẫu) của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
09/10/2014 Quyết định ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
09/10/2014 Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1605/2011/QĐ-UBND ngày 22/7/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
09/10/2014 Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
09/10/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013
09/10/2014 Nghị quyết về việc chia, tách trường Phổ thông cơ sở Hưng Thịnh thành lập trường Tiểu học Hưng Thịnh, trường Trung học cơ sở Hưng Thịnh
09/10/2014 Nghị quyết về việc thông qua (bổ sung) các danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2014
09/10/2014 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
UBND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
09/10/2014 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2014
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
09/10/2014 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 tầm nhìn 2030
UBND TỈNH CAO BẰNG
09/10/2014 Kế hoạch thực hiện "Chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready