Các số công báo
Số 18+19 , năm 2014 ngày 15/09/2014
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/09/2014 Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chí phân bổ vốn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/09/2014 Quyết định số ban hành Quy định xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/09/2014 Quyết định về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
14/09/2014 Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014
14/09/2014 Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014
14/09/2014 Nghị quyết về Chương trình xây dựng và phát triển huyện Phục Hòa đến năm 2020
14/09/2014 Nghị quyết về việc quyết định danh mục, mức phân bổ vốn kiến thiết thị chính và giao thông nông thôn năm 2014
14/09/2014 Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh, thu hồi chi ngân sách các đơn vị dự toán về ngân sách huyện năm 2014 huyện Phục Hòa
14/09/2014 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013 huyện Phục Hòa
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
14/09/2014 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; lĩnh vực Thể dục thể thao và lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/09/2014 Quyết định ban hành Quy định tạm thời quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng gạo qua địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready