Các số công báo
Số 10 , năm 2014 ngày 15/05/2014
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/05/2014 Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 20-12-2013 của UBND tỉnh về mức thu, tỷ lệ % phân chia phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh CB
14/05/2014 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/05/2014 Về phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014), 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014)
14/05/2014 Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014
14/05/2014 Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng khu Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2.000
14/05/2014 Quyết định về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2014 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỷ lệ 1/2.000
14/05/2014 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/05/2014 Quyết định ban hành Quy định tạm thời quản lý người lao động, phương tiện vận tải hoạt động tại khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready