Các số công báo
Số 09 , năm 2014 ngày 15/04/2014
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/04/2014 Quyết định về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao bằng
14/04/2014 Quyết định ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÒA AN
14/04/2014 Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
14/04/2014 Về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014
14/04/2014 Về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Hòa An giai đoạn 2011 - 2020
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/04/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Trạm cân kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Cao Bằng
14/04/2014 Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2014
14/04/2014 Quyết định về việc thành lập Trạm cân kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Cao Bằng
14/04/2014 Quyết định Ban hành Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng
14/04/2014 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020
14/04/2014 Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2014 - 2016
14/04/2014 Quyết định về chính sách thực hiện hỗ trợ giống sắn cho nông dân trồng sắn nguyên liệu thuộc dự án quy hoạch và đầu tư vùng nguyên liệu thuộc dự án quy hoạch và đầu tư vùng nguyên liệu sắn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2020
HĐND HUYỆN HÒA AN
14/04/2014 Về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện Hòa An
14/04/2014 Về chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện Hòa An
UBND HUYỆN PHỤC HÒA
14/04/2014 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready